Dieren

U vindt hier informatie over de volgende onderdelen

  • Aquaria en vijvers
  • Diervoeding
  • Honden en katten
  • Paarden

Dieren of in het bijzonder huisdier

Is een gedomesticeerd dier dat door mensen in of om hun huizen wordt verzorgd.
Te onderscheiden zijn:

  • Landbouwhuisdieren, die gedomesticeerd werden om hun nut, het leveren van voedsel, goederen en diensten. Hiertoe behoren koeien, schapen, geiten, varkens, eenden, kippen, ganzen en
  • paarden.
  • Gezelschapsdieren, zoals honden, katten, duiven, (sier-)kippen, konijnen en cavia’s.

Oorspronkelijk werden huisdieren voornamelijk gehouden vanwege hun nuttige functie, als vee, maar ook bijvoorbeeld als waakdier (waakhond), of om ongedierte te verjagen, zoals bij een kat tegen de muizen. Tegenwoordig worden veel huisdieren ook om andere redenen gehouden, als gezelschapsdier en soms om wedstrijdsport mee te bedrijven. In Nederland werden in 2009 ongeveer 2,1 miljoen honden en 3,6 miljoen katten gehouden. In België had in 2006 48% van de gezinnen een huisdier.

Aquaria en vijvers

Diervoeding

Voer bestaat in veel verschillende vormen. Voer kan zowel op basis van planten als op basis van vlees zijn gemaakt, afhankelijk van het dier waarvoor het bestemd is. De wereldwijde voederindustrie voor de veeteelt bedroeg in 2006 635 miljoen ton voedsel, met een jaarlijkse groei van 2%.

In de vee-industrie worden doorgaans grassen en andere planten zoals graansoorten en maïs gebruikt voor voer. Planten worden geregeld vers aan de dieren gegeven, maar ook gedroogd tot hooi of stro. Soms worden deze planten ook op andere manieren bewerkt. Zo kunnen er voedingsstoffen, medicijnen en groeihormonen aan worden toegevoegd. Veel boeren gebruiken stukken van hun land speciaal voor het verbouwen van voer. Bekend zijn bijvoorbeeld de hooi- en strobalen die in de zomer en nazomer worden geoogst om als voer voor het vee te dienen in de winter. Ook worden planten soms ingekuild om als voer te dienen, het zogenaamde kuilvoer.

Voer voor huisdieren wordt gemaakt door commerciële bedrijven. Veel van dit voedsel is droogvoer (8 tot 10% vocht), maar er bestaat ook vochtig voer. Dat laatste wordt meestal in blik verkocht. In voer voor honden en katten is vlees of vis verwerkt, al dan niet afkomstig van voedseldieren. Voor knaagdieren bestaat voer doorgaans uit gedroogde zaden en noten. Ook hier kan voer extra toegevoegde voedingsstoffen bevatten.